afo.gr

Λ.ΑΓ.Η.Ε. : ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ Η ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δεξιά, ένα θέμα που ήρθε στην επικαιρότητα στο τέλος Μαϊου και αφορά την "Χρέωση Προμηθευτή", η οποία συντέλεσε σε μεγάλο βαθμό στην σταθεροποίηση της ρευστότητας του Λ.ΑΓ.Η.Ε.

 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ Λ.ΑΓ.Η.Ε.

 

Εγκρίνεται σήμερα Πέμπτη 14/6 από τη Γενική Συνέλευση του ΛΑΓΗΕ η απόσχιση κλάδου και ταυτόχρονα το καταστατικό και η σύσταση της νέας εταιρείας, της Εταιρείας Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Αμέσως μετά, μέσα στην ημέρα, θα υπογραφούν οι αντίστοιχες συμβολαιογραφικές πράξεις.

Θα ακολουθήσει, την Παρασκευή, η διαδικασία ενημέρωσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) για τη νέα εταιρεία. Μετά την ανάρτηση στα αρχεία του ΓΕΜΗ, ίσως αύριο αλλά το πιθανότερο τη Δευτέρα, θα έχει γίνει και επίσημα η ίδρυση της εταιρείας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Με την απόσχιση του Λειτουργού δεν αλλάζουν πράγματα για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, ωστόσο υπάρχουν δύο σημεία (ένα θετικό και ένα αρνητικό) στα οποία μπορούμε να εστιάσουμε:

 

Το αρνητικό: Το κόστος λειτουργίας του "νέου ΛΑΓΗΕ" θα επιβαρυνθούν οι παραγωγοί, αντί -ως είθισται στην επιχειρηματικότητα- για τους προμηθευτές.

 

Το θετικό: Με την απόσχιση θα έχουμε και την  αντιμετώπιση μιας προβληματικής κατάστασης, κατά την οποία ο ΑΔΜΗΕ έκανε την εκκαθάριση και είσπραξη του ΕΤΜΕΑΡ και του Μέσου Μεταβλητού Κόστους των θερμικών μονάδων από τους προμηθευτές ρεύματος, καθώς και του Τέλους Λιγνίτη από τη ΔΕΗ, και στη συνέχεια πλήρωνε τον ΛΑΓΗΕ για να ενταχθούν τα έσοδα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, θα επιφέρει ο εταιρικός μετασχηματισμός του ΛΑΓΗΕ και το «σπάσιμό» του σε δύο εταιρείες.

Αυτό πλέον φαίνεται ότι αλλάζει...

 

 ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: ΑΜΕΣΗ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή συσχέτισης, δηλαδή πολύ μεγάλη προβλεψιμότητα όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμή της, παρουσιάζει η «Χρέωση Προμηθευτή», σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε τον Μάιο ο πρόεδρος του ΣΠΕΦ Στέλιος Λουμάκης για τη διετία 2017 και 2018, μιλώντας στο Συνέδριο «Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα» του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ).


Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ, η στατιστική συσχέτιση (Correlation analysis) της υπολογιζόμενης κάθε ώρα ΠΧΕΦΕΛ, δηλαδή της μείωσης της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος που απολάμβαναν λόγω ΑΠΕ προ του ν. 4414 οι Προμηθευτές,  με την ενεργό ωριαία διείσδυση των ΑΠΕ (μεσοσταθμκή ανά ώρα του 24ώρου για κάθε μήνα ήτοι συνολικό πλήθος σημείων 12x24=288 ανά έτος) για την κάλυψη της ζήτησης, παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή συσχέτισης (Correlation Coefficient) 75% το έτος 2017 και 86% το 2018 έως σήμερα.  Αν μάλιστα από το 2017 δεν ληφθούν υπόψη οι δύο πρώτοι μήνες (Ιαν-Φεβ) της πανευρωπαϊκής ενεργειακής κρίσης που απορρύθμισαν εξωγενώς συνολικά τις αγορές αερίου και ηλεκτρισμού, ο συντελεστής συσχέτισης όπως φαίνεται σε σχετικά διαγράμματα, παραμένει σταθερά υψηλός στο 86%.

Τεχνικά στοιχεία που αφορούν την απόσχιση, όπως παρουσιάστηκαν στο energypess την Τετάρτη 14/6:

Στη νέα εταιρεία συμμετέχουν ως ιδρυτικά μέλη και μέτοχοι, τόσο θεσμικοί φορείς με 49% (οι Διαχειριστές ΑΔΜΗΕ και ΔΕΣΦΑ, πέραν του ίδιου του ΛΑΓΗΕ), όσο και ιδιωτικοί φορείς με 51% και συγκεκριμένα η EBRD, πέραν βεβαίως του ίδιου του Χρηματιστηρίου Αθηνών που είναι ο βασικός συμμέτοχος.

Το Χρηματιστήριο Κύπρου που έχει συμφωνηθεί να συμμετάσχει, δεν θα είναι παρόν σε αυτή την πρώτη και ιδρυτική φάση καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί, για τυπικούς λόγους η απαιτούμενη έγκριση του Κυπριακού Κοινοβουλίου. Έτσι, το προγραμματισμένο ποσοστό του (10%) θα το πάρει προς ώρας το Χρηματιστήριο Αθηνών και θα το μεταβιβάσει στη συνέχεια.

Συνεπώς, σε αυτή τη φάση, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας Χρηματιστηρίου Ενέργειας θα έχει ως εξής:

    Όσον αφορά τους θεσμικούς φορείς, ο ΛΑΓΗΕ θα έχει το 22%, ο ΑΔΜΗΕ το 20% και ο ΔΕΣΦΑ το 7%.
    Όσον αφορά τους ιδιωτικούς φορείς, το Χρηματιστήριο Αθηνών θα έχει το 31% (στη συνέχεια θα δώσει το 10% στο Χρηματιστήριο Κύπρου) και η EBRD το 20%.

Επί του παρόντος, δεν προβλέπεται η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ιδιωτών παραγωγών, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποκλειστεί στο μέλλον.

Μεταβατικό στάδιο

Το Χρηματιστήριο αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2019. Στο μεταξύ η εταιρεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας θα πρέπει να πιστοποιηθεί από τη ΡΑΕ ως φορέας διαχείρισης της αγοράς για το μεταβατικό στάδιο έως την εφαρμογή του target model.

Για να μπορεί η ΕΧΕ Α.Ε. να λειτουργεί την υφιστάμενη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του ΗΕΠ, δηλαδή στο μεταβατικό διάστημα μέχρι να γίνει η σύζευξη με την ιταλική αγορά, η ΡΑΕ θα πρέπει να εγκρίνει τους τροποποιημένους κώδικες συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας και προθεσμιακών προϊόντων ΝΟΜΕ, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τη νέα οντότητα (δηλαδή την ΕΧΕ).
Αντίστοιχα, η ΡΑΕ θα χρειαστεί να δώσει επίσης το «πράσινο φως» στον τροποποιημένο κώδικα διαχείρισης συστήματος.
Σε όλες αυτές τις τροποποιήσεις, θα αναφέρεται πλέον στους αντίστοιχους ρόλους η ΕΧΕ, αλλά και ο φορέας που θα απομείνει μετά την απόσχιση της επίλυσης της αγοράς από τον ΛΑΓΗΕ, το αντικείμενο του οποίου θα είναι οι ΑΠΕ και οι εγγυήσεις προέλευσης.
Με τη σύσταση της ΕΧΕ, το Δ.Σ. της θα πρέπει να υποβάλει στη ΡΑΕ προς έγκριση τον κανονισμό της νέας εταιρείας και τον κανονισμό λειτουργίας των νέων αγορών. Επίσης, η ΡΑΕ θα εγκρίνει κάθε μέτοχο της ΕΧΕ.
Μετά την κατάθεση των παραπάνω, η ΡΑΕ θα ελέγξει την επάρκεια και καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ.
Η ίδια διαδικασία υποβολής κειμένων και εγκρίσεων θα ακολουθηθεί και για τη θυγατρική της ΕΧΕ που θα συσταθεί, για να αναλάβει την εκκαθάριση, τον διακανονισμό και τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου (clearing house).
Τέλος, η Ρυθμιστική Αρχή θα εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας και τους κανονισμούς των τριών νέων αγορών, έπειτα από δημόσια διαβούλευση.
Η ημέρα έναρξης λειτουργίας των νέων αγορών καθορίζεται επίσης στους κανονισμούς αυτούς.-